Jak uzyskać do 5000 złotych dofinansowania z programu “Moja Woda”?

Woda to cenny zasób, którego jest w Polsce coraz mniej. Jak zostać beneficjentem programu “Moja Woda”, by efektywniej wykorzystywać wodę opadową i roztopową? Poznaj szczegóły i zdobądź dofinansowanie!

Co to jest program “Moja Woda”? Podstawowe informacje

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że na jednego Polaka przypada około 1600 m³ wody w skali roku. Jest to blisko trzykrotnie mniej, niż w pozostałych państwach Unii Europejskiej. Chcąc przeciwdziałać temu negatywnemu zjawisku, jakim jest rosnący deficyt wodny w naszym kraju, 1 lipca 2020 roku wystartował program “Moja Woda” i zgodnie z założeniami będzie on realizowany aż do 2024 roku. Zainteresowanie programem było ogromne już podczas pierwszej edycji, kiedy to do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęło ponad 25 000 wniosków.

W Światowy Dzień Wody, czyli 22 marca 2021 r., Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił drugą edycję „Mojej Wody”.

Program ma na celu zminimalizować postępujące zjawisko suszy w Polsce, sprawić, że na terenach prywatnych ogródków przy jednorodzinnych budynkach mieszkalnych będzie zatrzymywać się woda opadowa oraz rozpadowa. W jaki sposób? M.in. dzięki rozwojowi przydomowej zieleni oraz instalacji zbiorników wodnych. Budżet programu na 2020 rok wyniósł ponad 114 mln zł (i został wyczerpany w ciągu zaledwie dwóch miesięcy), co pozwoliło sfinansować 20 000 instalacji do przydomowej retencji – jak zakładają organizatorzy, w bieżącym roku będzie podobnie.

Jakie są główne założenia programu “Moja Woda”? Indywidualne przedsięwzięcia właścicieli nieruchomości sprawią, że na prywatnych, przydomowych działkach uda się zatrzymać około 1 mln m³ wody rocznie. To nie koniec zalet tego rozwiązania. Zebrana w ten sposób woda opadowa znacznie odciąży kanalizację oraz zminimalizuje ryzyko podtopień w razie wystąpienia silnych opadów.

Przy odpowiednim systemie instalacyjnym można wykorzystać tzw. deszczówkę ponownie np. do podlewania trawnika i roślin w czasie suszy, prac porządkowych w ogrodzie, a nawet spłukiwania toalety. Warto podkreślić, że ze względu na obecność mikroorganizmów, wody opadowej nie można użytkować do celów higienicznych oraz spożywczych.

Kto może starać się o dofinansowanie z programu “Moja Woda”?

Wnioski o dotacje mogą składać właściciele nieruchomości, na której znajduje się budynek jednorodzinny lub dom mieszkalny w zabudowie szeregowej, którzy planują realizację instalacji typu:

  • oczko wodne,
  • przewody odprowadzające wodę opadową,
  • zbiornik retencyjny (podziemny, nadziemny),
  • elementy systemu nawadniania lub innego spożytkowania zmagazynowanej wody.

Dofinansowanie może pokryć maksymalnie 80% realizacji instalacji, jednak nie może to być kwota wyższa niż 5000 złotych. Okres trwałości inwestycji musi wynosić co najmniej 3 lata od daty jej zakończenia.

>> Zobacz też: Gdzie złożyć wniosek o dotację na ocieplenie domu?

Jak złożyć wniosek do programu  “Moja Woda”?

Szczegółowe informacje na temat uzyskania dofinansowania znajdziemy na stronach internetowych Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) właściwych dla danego regionu. W większości przypadków należy założyć konto na specjalnym portalu internetowym beneficjenta, wypełnić wniosek online i wysłać elektronicznie za pomocą skrzynki podawczej należącej do konta. Wnioskujący, którzy nie mają podpisu elektronicznego, muszą dodatkowo wydrukować i wysłać pocztą tradycyjną wypełniony formularz na adres WFOŚiGW.

Program “Moja Woda” to wspaniała rządowa inicjatywa, która pozwala łagodzić skutki suszy i zapobiegać podtopieniom. Instalacje zatrzymujące deszczówkę pozwolą nam jak najlepiej wykorzystać wodę i być może uchronią Polskę przed pustynnieniem.

Dodaj komentarz

Twój email nie zostanie opublikowany.